(π.χ. Ελαστικά)
Συχνές ερωτήσεις για τα λιπαντικά(για την καλύτερη πληροφόρηση σας) - 08/06/2012

Συχνές Ερωτήσεις

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Τι είναι λιπαντικό;

Είναι το μέσο (υγρό, ημι-στερεό, στερεό, αέριο) που παρεμβάλλεται σε δύο εφαπτόμενες επιφάνειες για να μειώσει την τριβή.

Τι είναι ιξώδες;

Είναι η αντίσταση του ρευστού (στη συγκεκριμένη περίπτωση του λαδιού) στη ροή. Ένα παράδειγμα είναι η ροή ενός λιπαντικού σε ακραίες θερμοκρασίες.

Μεγάλο ιξώδες = Αργή ροή (παχύρευστο λάδι).

Μικρό ιξώδες = Γρήγορη ροή (λεπτόρευστο λάδι).

Τι ειναι βασικό λιπαντικό;

Είναι το κυριότερο συστατικό για την παραγωγή των τελικών προϊόντων(λιπαντικών), και ανάλογα με την καθαρότητά του και τη σύστασή του ταξινομείται στις παρακάτω κατηγορίες:

Group I, II, III (που παραλαμβάνουμε από την διύλιση του αργού πετρελαίου-GRUDE OIL- με κλασματική απόσταξη υπό κενό και πολύπλοκες χημικές διεργασίες),

Group IV, V (που είναι βασικό λιπαντικό που παραλαμβάνουμε από χημικές διεργασίες).

Τι είναι πρόσθετο;

Είναι χημικές ουσίες που προστιθέμενες σε ένα βασικό λιπαντικό βελτιώνουν τις ιδιότητές του, αυξάνουν την απόδοσή του, προστατεύουν τις λιπαινόμενες επιφάνειες και ταυτόχρονα προστατεύουν και το ίδιο το λιπαντικό.

Υπάρχουν πολλοί τύποι προσθέτων (πακέτα) και συνδυασμοί αυτών που προστιθέμενα σε ένα βασικό λιπαντικό δημιουργούν τις διάφορες κατηγορίες λιπαντικών (αυτοκινητέλαια, βαλβολίνες, υδραυλικά κλπ)

Τι είναι ορυκτέλαιο;

Ορυκτέλαιο είναι το μίγμα βασικού λιπαντικού σε αναλογία τουλάχιστον 85 % του τελικού προϊόντος (GROUP I, II) και διαφόρων τύπων προσθέτων ανάλογα με τον τύπο του λιπαντικού που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Τι είναι συνθετικό λιπαντικό;

Είναι το μίγμα υψηλής καθαρότητας βασικών λιπαντικών (GROUP IV, V) που έχουν παραχθεί με χημικές διαδικασίες καθαρισμού τους αλλά και απομόνωσης κλασμάτων (πολυμερισμός), με συγκεκριμένα είδη προσθέτων (ανάλογα με τον τύπο του λιπαντικού που θέλουμε να δημιουργήσουμε).

Τι είναι το ημι-συνθετικό λιπαντικό ή λιπαντικό συνθετικής βάσης;

Είναι μία ενδιάμεση κατηγορία λιπαντικών που παρασκευάζεται από βασικά λιπαντικά που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ορυκτελαίων αλλά και συνθετικών και προσθέτων με στόχο την παραγωγή μιας ενδιάμεσης κατηγορίας λιπαντικού.

Τι είναι Μονότυπο λιπαντικό;

Μονότυπα ή απλής ρευστότητας ονομάζονται τα ορυκτέλαια που έχουν την ιδιότητα να λιπαίνουν σε μικρό φάσμα θερμοκρασιών(SAE 30, 40, 50). Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις λίπανσης είναι χαμηλές, κυρίως σε κινητήρες παλαιότερης τεχνολογίας και συνήθως τους θερμούς μήνες του έτους.

Τι είναι Πολύτυπο λιπαντικό;

Πολύτυπα λιπαντικά ή πολλαπλής ρευστότητας (multigrade oils) λιπαντικά είναι προϊόντα στα οποία το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι η μικρή μεταβολή του ιξώδους τους (ρευστότητας),στις μεταβολές της θερμοκρασίες που συναντάμε χειμώνα – καλοκαίρι αλλά και στους χειμερινούς μήνες στις εναλλαγές θερμοκρασίας ημέρας και νύχτας (SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50 κλπ). Χρησιμοποιούνται για την λίπανση όλων των μοντέρνων κινητήρων όπου οι απαιτήσεις της λίπανσης είναι μεγάλες και συνεχώς εξελίσσονται.

Ποιές είναι οι προδιαγραφές των λιπαντικών με βάση την ποιότητα;

Οι προδιαγραφές με βάση την ποιότητα είναι: API, ACEA, JASO, DIN.

Τι είναι ο API;

Ο API (American Petroleum Institute) είναι ο Αμερικάνικος Οργανισμός Πετρελαίου που έχει σαν στόχο τον έλεγχο και την πιστοποίηση όλων των πετρελαιοειδών που παράγουν και εμπορεύονται οι εταιρίες Πετρελαίου, δίνοντάς τους πιστοποιήσεις μέσω των προδιαγραφών που ο οργανισμός (API) έχει θεσπίσει.

Τώρα πιο συγκεκριμένα στα λιπαντικά ο API τα έχει κατηγοριοποίησει δίνοντάς τους τις δικές του προδιαγραφές σύμφωνα με την ικανότητά τους να προστατεύουν τον κινητήρα. Έτσι με το γράμμα S αναφέρετε στους βενζινοκινητήρες και με το γράμμα C στους πετρελαιοκινητήρες, το γράμμα που ακολουθει το S ή το C της λατινικής αλφαβήτου δείχνει τον βαθμό προστασίας του λιπαντικού, όπου Α η χαμηλότερη και Z η υψηλότερη. Έτσι για παράδειγμα θα δούμε προδιαγραφή για βενζινοκινητήρες API SL και για πετρελαιοκινητήρες API CI-4, όπως και API SL / CF και API CI-4 / SL γιατί ορισμένα λιπαντικά μπορούν να λειτουργήσουν και στους δύο τύπους κινητήρων (βενζίνης-πετρελαίου).

Θα πρέπει να διευκρινήσουμε ότι ο API κατηγοριοποιεί και δίνει προδιαγραφές για τους Αμερικάνικους κινητήρες.

Τι είναι ο ACEA;

Ο ACEA (Association des Constructeurs Europeens d΄ Automobiles) είναι ο αντίστοιχος του API ΕυρωπαΪκός Οργανισμός που κατηγοριοποιεί και δίνει προδιαγραφές στους Ευρωπαϊκούς κινητήρες . Όπως ο API και ο ACEA χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο για τις προδιαγραφές του αλλά με λίγο διαφορετικό και αναλυτικότερο τρόπο. Έτσι για τους βενζινοκινητήρες χρησιμοποιεί το γράμμα Α, για του μικρού κυβισμού Diesel κινητήρες (light duty) το γράμμα Β και για του μεγάλου κυβισμού Diesel κινητήρες (heavy duty diesel engines – HDDE) το γράμμα Ε. Επιπλέον, έχει θεσπίσει μία άλλη κατηγορία την C η οποία αναφέρεται σε όλους τους κινητήρες και κατηγοριοποιεί τα λιπαντικά ανάλογα με την σύσταση τους και την συμβατότητά τους με τους διαφόρους τύπους καταλυτών που χρησιμοποιούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Μετά το γράμμα Α, Β,C, E ακολουθεί αύξων αριθμός (1,2,3.). Έτσι για παράδειγμα θα δούμε προδιαγραφές για βενζινοκινητήρες και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες ACEA Α3/Β3 και για πετρελαιοκινητήρες βαριάς χρήσης ACEA E7.

Τι είναι ο JASO;

Ο JASO (Japanese Automobile Standards Organization) είναι ο αντίστοιχος του API και ACEA Οργανισμός κατάταξης των λιπαντικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ιαπώνων κατασκευαστών κινητήρων.

Τι είναι ο DIN;

O DIN (Deutsche Institute fur Normung e. V.) είναι Γερμανικός Οργανισμός ποιοτικής κατάταξης προϊόντων.

Με βάση αυτόν προκύπτει η ποιοτική κατάταξη (π.χ. DIN 51502) των Βιομηχανικών λιπαντικών.

Ποιές είναι οι προδιαγραφές των λιπαντικών με βάση την ρευστότητα (ιξώδες);

Οι προδιαγραφές με βάση την ρευστότητα είναι: SAE, ISO AGMA, NLGI.

Τι είναι ο SAE;

Ο SAE (Society of Automotive Engineers) είναι ένας Οργανισμός (στην ουσία η Ένωση των Μηχανικών Αυτοκινήτων των ΗΠΑ) που κατηγοριοποιεί τα μηχανέλαια (Engine Oils) και τις βαλβολίνες (Gear Oils) με βάση το ιξώδες τους (ρευστότητα τους) σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Για παράδειγμα κατάταξη SAE 10W-40 για ένα μηχανέλαιο και SAE 80W-90 για μία βαλβολίνη.

Τι είναι το ISO;

Ο ISO (International Standard Organization) είναι ένας Διεθνής Οργανισμός που κατηγοριοποιεί τα Βιομηχανικά λιπαντικά με βάση το ιξώδες τους (ρευστότητά τους) σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Για παράδειγμα κατάταξη ISO 68 για ένα υδραυλικό λιπαντικό και ISO 320 για μία βιομηχανική βαλβολίνη.

Τι είναι ο AGMA;

Ο AGMA (American Gear Manufacturer Association) είναι ένας Οργανισμός (στην ουσία ο Σύνδεσμος των Αμερικανών Κατασκευαστών Οδοντωτών Τροχών) που και αυτός (όπως και ο ISO) κατηγοριοποιεί τα βιομηχανικά λιπαντικά με βάση το ιξώδες τους (ρευστότητά τους) σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Για παράδειγμα AGMA 4 για μία βιομηχανική βαλβολίνη – αντίστοιχη κατάταξη κατά ISO 150.

Τι είναι ο NLGI;

Ο NLGI (National Lubricating Greases Institute) είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Λιπαντικών Λιπών που κατηγοριοποιεί τα γράσσα (λιπαντικά λίπη) με βάση την ρευστότητά τους (στη συγκεκριμένη περίπτωση την συνεκτικότητά τους- δηλαδή την αντίστασή τους στην διείσδυση) σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Για παράδειγμα προδιαγραφή NLGI 2 για ένα μαλακό γράσσο.

Δείτε επίσης:


Προσφορές


Newsletter
 
Συμπληρώστε το e-mail σας