(π.χ. Ελαστικά)
Οδηγίες για τους δείκτες ταχύτητας των ελαστικών  - 26/05/2011

 

 

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να

καταλάβετε τους δείκτες ταχύτητας(H-N-W-V)

που πρέπει να χρησιμοποιείται στη μοτοσυ-

κλέτα σας και πρέπει να προσέχετε σε κάθε

αλλαγή ελαστικόυ.

 

Δείτε επίσης:


Προσφορές


Newsletter
 
Συμπληρώστε το e-mail σας